BABYRAPID HCG TEST KARTICA

568.80 RSD

Opis

Babyrapid hCG test kartica za rano otkrivanje trudnoće namenjena je kvalitativnom utvrđivanju povišenog nivoa humanog horionskog gonadotropina u urinu.

Rezultat se može očitati vizuelno posle nekoliko minuta, dajući pozitivan ili negativan rezultat testa na trudnoću.

Uputstvo: (Molimo pročitajte sve informacije u ovom uputstvu pre nego što uradite test.)

 • Ne koristite test ukoliko je kesica pocepana ili oštećena
 • Ne koristite test posle isteka roka trajanja
 • Ne koristite jedan test više puta
 • Čuvajte na suvom, na temperaturi od 2-30°C, ali ne zamrzavajte
 • Kesica u kojoj se nalazi test treba da bude na sobnoj temperaturi pre otvaranja
 • Kada se jednom otvori, test treba da se iskoristi što je pre moguće
 • Čuvati van domašaja dece
 • Za in vitro dijagnostičku upotrebu
 • Nije za unutrašnju upotrebu
 • Sadržaj testa dovoljan je za jednu upotrebu.

Postupak izvođenja testa:

 1. Otvorite kesicu i izvadite test.
 2. Stavite reakcionu karticu na čistu i ravnu površinu. Držeći pipetu uspravno, nanesite 4 pune kapi urina (oko 0,2 mL) u ovalni otvor reakcione kartice, zatim počnite da merite vreme. Vodite računa da mehurići vazduha ne začepe otvor kartice.
 3. Sačekajte da se pojave obojene linije. U zavisnosti od koncentracije hCG-a, pozitivni rezultati mogu se videti za samo 40 sekundi. Za sve rezultate, sačekajte 5 minuta da biste potvrdili svoje zapažanje. Ne očitavajte rezultat posle više od 30 minuta.
 4. Tumačenje rezultata: POZITIVAN REZULTAT: Na traci su vidljive dve udaljene crveno obojene linije, jedna u polju kontrole (C), a druga u polju testa (T). NEGATIVAN REZULTAT: Na traci je vidljiva samo jedna crveno obojena linija, u polju kontrole (C). U polju testa (T) ne pojavljuje se ni crvena, niti ružičasta linija. NEVAŽEĆI REZULTAT: Ne pojavljuje se kontrolna linija. Nedovoljna količina uzorka ili nepravilna proceduralna tehnika najverovatnije su razlozi za nepojavljivanje kontrolne linije.
 5. Pregledajte ponovo proceduru i ponovite test sa novom karticom.