Poštovani korisnici internet sajta, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju. Apoteka „Prof-Farm“ vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje nudimo. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Uslovima korišćenja sajta Apoteka „Prof-Farm“ definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u nastavku Kupac) omogućavaju kupovinu kozmetičkih preparata, dijetetskih suplemenata, opreme i drugih proizvoda iz asortimana apoteke a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Uslovima korišćenja sajta Apoteka „Prof-Farm“ precizirane su posledice koje snose Apoteka „Prof-Farm“ i korisnici sajta, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

Opšte odredbe

Apoteka „Prof-Farm“ ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Informacije dostupne na ovom web sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni medicinski savet od strane lekara, farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Informacije koje su dostupne na ovom web sajtu ne treba da se koriste za lečenje ili dijangozu medicinskog stanja ili kao zamene za mišljenje Vašeg lekara, farmaceuta ili nekog drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Apoteka „Prof-Farm“ administrira ovu digitalnu lokaciju iz svojih kancelarija u Novom Sadu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. Apoteka „Prof-Farm“ može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.
Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu Apoteka „Prof-Farm“ u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom. Apoteka „Prof-Farm“ na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Apoteka „Prof-Farm“ nije pregledala sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Cene iskazane na sajtu

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde kupovine, odnosno porudžbine. Zadržavamo pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizujemo na dnevnom nivou, a sve u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu. Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene preko sajta Apoteka „Prof-Farm“. Kupac može nam prijaviti upućivanjem email-a na adresu Apoteka „Prof-Farm“ info@apotekaproffarm.com najkasnije 8 dana od datuma isporuke porudžbine. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.

Vraćanje proizvoda i refundiranje

U slučaju nekih problema, proizvode možete vratiti u originalnom pakovanju i mi ćemo vam ili refundirati novac (umanjen za cenu troškova poštarine) ili zameniti proizvod.

U slučaju zamene proizvoda kupac snosi troškove poštarine. Zamenski proizvod se šalje besplatno ukoliko njegova vrednost prelazi 2000 RSD a u slučaju da mu je vrednost manja od 2000 RSD, kupac snosi troškove poštarine.info@apotekaproffarm.com

Add to cart